Unioncamere

Riccardo D'Antoni

Riccardo D'Antoni, wiceprezes

Riccardo D'Antoni, wiceprezes

Osoba odpowiedzialna z ramienia CCIIP za kontakty ze środkową i południową częścią Włoch. Profesjonalista z wielkim doświadczeniem i gruntownym wykształceniem, zapewnia
znakomite wsparcie przy projektach internacjonalizacji, zwłaszcza w kwestii dofinansowań i programów unijnych, narodowych i regionalnych.

Inne