Unioncamere

Organizacja delegacji importerów na targi we Włoszech

W ramach swojej działalności Izba organizuje delegacje importerów na targi we Włoszech sponsorowane częściowo lub w całości przez organizatorów targów.