Unioncamere

Specjalne korzyści

Członkostwo Izby pozwala na:

Korzystanie z działalności promocyjnej we Włoszech w czasie trwania członkostwa, z możliwością otrzymywania informacji dotyczących ofert zapotrzebowania na produkty

Uzyskiwanie nowych i/ lub umocnienie już istniejących kontaktów handlowych z operatorami włoskimi, którzy posiadają już Wasze oferty

Przezwyciężanie problemów językowych, które mogą utrudniać realizację współpracy

Korzystanie z usług dodatkowych jak; tłumaczenia, asystowanie we Włoszech, organizowanie spotkań itp. po preferencyjnych stawkach

Bezpośredni lub pośredni udział w organizowanych misjach ekonomicznych na specjalnych warunkach

Otrzymywanie nieodpłatnie bieżących roczników informacyjnych na rok bieżący